Wyrzuty sumienia po spożyciu alkoholu, czyli kac moralny 

Strona Główna / Blog /
Wyrzuty sumienia po spożyciu alkoholu, czyli kac moralny 

Opublikowano: 16 marca 2023

Każdemu zdarza się odczuwać wyrzuty sumienia po spożyciu alkoholu. Wyrzuty sumienia są tym silniejsze im więcej wypiliśmy poprzedniego dnia, zrobiliśmy coś wstydliwego, nie pamiętamy części imprezy czy odczuwamy dolegliwości kaca.  Dlaczego odczuwamy kaca moralnego po spożyciu alkoholu? Jak radzić sobie z wyrzutami sumienia?

Kac moralny – co to właściwie jest?

Kac moralny to charakterystyczny stan dla złego samopoczucia, które spowodowane jest zazwyczaj zrobieniem czegoś złego lub niewłaściwego. Kac moralny, czyli wyrzuty sumienia pojawiają się najczęściej kolejnego dnia. Wyrzuty sumienia pojawiają się na skutek zbyt dużej ilości spożytego alkoholu, wyrządzonych szkód po spożyciu alkoholu, wypowiedzeniem niewłaściwych słów… Przyczyn kaca moralnego po spożyciu alkoholu może być wiele.  Tak naprawdę stwierdzenie kac moralny wywodzi się z języka potocznego, jednak w świecie nauki problem ten został doskonale udokumentowany. Ma on podłoże psychologiczne, etyczne oraz społeczne. Na kaca moralnego składają się poczucie wstydu, wyrzuty sumienia oraz zażenowanie, których każdy człowiek doświadcza po wypiciu zbyt dużej dawki alkoholu. 

Dlaczego odczuwamy wyrzuty sumienia po spożyciu alkoholu?

Doświadczanie na drugi dzień wyrzutów sumienia spowodowanych spożyciem alkoholu wynika z ogólnego przekonania o tym, że zostały przekroczone jakieś moralne lub etyczne granice. Przeświadczenie, że zrobiło się coś złego, wstydliwego lub niewłaściwego wzmaga odczuwanie wyrzutów sumienia. 

Dlaczego wstydzimy się po imprezie?

Bardzo często ludzie po spożyciu alkoholu odczuwają wstyd. Wstydzą się swojego zachowania, tego, że być może powiedzieli coś niewłaściwego lub zrobili coś czego nigdy w życiu nie zrobiliby w stanie trzeźwości. Czyny, słowa lub zachowania wykonane pod wpływem alkoholu mogą zaburzać jednostce obraz jej własnego ja. 

Do czego prowadzić może odczuwanie kaca moralnego?

Odczuwanie wyrzutów sumienia oraz poczucia wstydu skutecznie może obniżyć samoocenę jednostki.  Częste odczuwanie kaca moralnego doprowadzić może do dalszych następstw takich jak chęć wymierzenia sobie kary za swoje czynny lub potępianie własnego zachowania i swojej osoby. Sytuacja ta może doprowadzić do dwóch rozwiązań.  Jednostka może zrobić wszystko, aby nigdy więcej nie odczuwać już takich emocji. Pozwala to jednostce zatrzymać się nad własnym życiem oraz zdecydować co powoduje występowanie kaca moralnego i wyeliminowanie tego ze swojego życia. Może być to całkowita eliminacja alkoholu. Z drugiej jednak strony jednostka może nie chcieć już odczuwać tych emocji, ale nie potrafi znaleźć żadnego rozwiązania tej sytuacji. Dlatego coraz częściej sięga po alkohol, aby zagłuszyć odczuwanie wyrzutów sumienia i wstydu. Wywołuje to błędne koło. Jednostka odczuwa wyrzuty sumienia z powodu spożywania alkoholu, więc pije, dlatego odczuwa coraz większe wyrzuty sumienia, co skłania ją do spożycia coraz większych ilości alkoholu. 

Jakie są objawy kaca moralnego?

Objawy kaca moralnego to:

  • gniew
  • smutek
  • wstyd
  • wyrzuty sumienia
  • zażenowanie
  • uczucie żalu skierowane do własnego ja
  • napięcie emocjonalne
  • apatia

Bardzo często pod wpływem tych emocji jednostka podejmować może negatywne i destrukcyjne  decyzje dla własnej osoby. Przejawiać może również zachowania agresywne względem otoczenia. Często osoby te mogą izolować się z życia społecznego. Osoby, które doświadczają kaca moralnego bardzo często stale analizują sytuację przez która czują się źle, co negatywnie wpływa na ich kondycję psychiczną. Osoby te mogą próbować zracjonalizować daną sytuację lub wręcz wypierają ją z własnej psychiki.  

Z jakiego powodu odczuwamy kaca moralnego?

Kaca moralnego najczęściej odczuwa się z powodu czynności, zachowań lub słów, które dokonane były pod wpływem alkoholu. Jednostka wstydzi się swojego zachowania  przez co odczuwa znaczny dyskomfort. 

Kac moralny może być spowodowany również urwanym filmem, przypadkowymi kontaktami seksualnymi, zdrada  swojego partnera/partnerki. 

Kac moralny może zostać także wywołany u osób uzależnionych od alkoholu, które podjęły leczenie choroby alkoholowej jednak w chwili słabości spróbowały alkoholu. 

Chce przestać pić, ale nie mogę… Co teraz?

Jeżeli uważasz lub czujesz, że masz problem z alkoholem to najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt ze specjalistą. Im wcześniej podejmiesz proces leczenia choroby alkoholowej w tym lepszej kondycji będzie twój organizm. Warto jest podjąć terapię leczenia uzależnień, która pozwoli zrozumieć istotę uzależnienia od alkoholu. Dzięki terapii grupowej oraz indywidualnej poznasz narzędzia to walki z uzależnieniem, rozwiązywaniem konfliktów i trudności w sposób społecznie akceptowalny oraz poznasz narzędzia do walki z głodem alkoholowym. 

Jedną z metod wspomagających leczenie choroby alkoholowej  jest zastosowanie wszywki alkoholowej. Esperal przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu, które ukończyły osiemnasty rok życia. Jej działanie jest bardzo skuteczne. Wszywka alkoholowa zniechęca osoby uzależnione do spożywania alkoholu poprzez wywoływanie silnych i dokuczliwych objawów zatrucia alkoholowego. 

Jak wygląda rozwój choroby alkoholowej?

Choroba alkoholowa rozwija się stopniowo. Każdego dnia uzależnienie od alkoholu zabiera kolejną cząstkę życia jednostki. Choroba alkoholowa rozwija się według określonych faz. 

Faza wstępna – zwana inaczej prealkoholową.  Faza ta może utrzymywać się nawet przez kilka lat i pozostawać niezauważona. Bardzo często osoba w tej fazie zauważa “cudowne” działanie alkoholu i jego rozluźniające działanie. Jednostka jest zauroczona wpływem alkoholu na własne życie, dąży do tego, aby jak najczęściej spożywać alkohol. Jest prowodyrem proponowania kolejnych toastów. Osoba ta nie pije w samotności, jednak dąży do wyszukiwania kolejnych okazji do spożycia alkoholu. U jednostki wzrasta tolerancja na alkohol. Oznacza to, że osoba ta musi wypijać coraz większe ilości alkoholu, aby poczuć pożądany efekt alkoholu.

Faza ostrzegawcza – zwana inaczej zwiastunową. To faza, w której jednostka zaczyna sięgać po alkohol w samotności i ukryciu. Jednostka wypiera swój problem z alkoholem i za wszelką cenę próbuje udowodnić innym, że nie ma problemu z alkoholem. U jednostki może zacząć pojawiać się tak zwany urwany film. 

Faza krytyczna – inaczej nazywana również fazą ostrą. Zaczyna się w momencie, w którym jednostka traci kontrolę nad własnym piciem, ilością spożywanego alkoholu oraz swoim zachowaniem po spożyciu alkoholu. Jednostka traci na rzecz alkoholu swoje zainteresowania, pasje i hobby. W centrum jej życia jej jedynie alkohol. To również czas zaniedbywania rodziny, obowiązków zawodowych czy problemów finansowych. Bardzo często osoba ta pije klina, aby poczuć się lepiej i móc sprawnie funkcjonować kolejnego dnia. Pojawiają się myśli samobójcze związane z częstym spożywaniem alkoholu w znacznych ilościach. 

Faza przewlekła – inaczej nazywana również chroniczną. To faza, w której jednostka utraciła już kontrolę nad własnym życiem. Jednostka pije alkohol w samotności. Nie ma już żadnych wyrzutów sumienia. 

»